55.955 (+485) Corona meldingen
11.959 (+10) Ziekenhuis opnames
6.150 (+1) Overleden personen
04-08-2020 Bron: RIVM
Testversie
Corona kaarten van Nederland
Corona grafieken
Corona Dashboard
Geen cookies, geen reclame

locatieniveau:ggd

variabele:sterfgevallenper100k

periode:afgelopendag

GGD regio Utrecht0,1
GGD Groningen0,0
GGD Haaglanden0,0
GGD Twente0,0
GGD Kennemerland0,0
GGD Hart voor Brabant0,0
GGD Gelderland-Zuid0,0
GGD Rotterdam-Rijnmond0,0
GGD Drenthe0,0
GGD Zaanstreek/Waterland0,0
GGD West-Brabant0,0
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden0,0
GGD Hollands-Midden0,0
GGD Fryslân0,0
GGD Hollands-Noorden0,0
GGD Brabant-Zuidoost0,0
GGD Noord- en Oost-Gelderland0,0
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 0,0
GGD Limburg-Noord0,0
GGD Flevoland0,0
GGD Amsterdam0,0
GGD Zeeland0,0
GGD IJsselland0,0
GGD Gooi en Vechtstreek0,0
GGD Zuid-Limburg0,0