59.973 (+779) Corona meldingen
11.994 (+10) Ziekenhuis opnames
6.159 (+2) Overleden personen
11-08-2020 Bron: RIVM
Testversie
Corona kaarten van Nederland
Corona grafieken
Corona Dashboard
Geen cookies, geen reclame

locatieniveau:ggd

variabele:sterfgevallen

periode:afgelopenweek

GGD Hart voor Brabant2
GGD Haaglanden2
GGD West-Brabant1
GGD Kennemerland1
GGD Brabant-Zuidoost1
GGD regio Utrecht1
GGD Gelderland-Zuid1
GGD Groningen0
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden0
GGD Gooi en Vechtstreek0
GGD Drenthe0
GGD Amsterdam0
GGD Rotterdam-Rijnmond0
GGD Limburg-Noord0
GGD Noord- en Oost-Gelderland0
GGD Fryslân0
GGD Hollands-Midden0
GGD Zuid-Limburg0
GGD IJsselland0
GGD Zaanstreek/Waterland0
GGD Zeeland0
GGD Flevoland0
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 0
GGD Twente0
GGD Hollands-Noorden0