55.955 (+485) Corona meldingen
11.959 (+10) Ziekenhuis opnames
6.150 (+1) Overleden personen
04-08-2020 Bron: RIVM
Testversie
Corona kaarten van Nederland
Corona grafieken
Corona Dashboard
Geen cookies, geen reclame

locatieniveau:ggd

variabele:sterfgevallen

periode:afgelopendag

GGD regio Utrecht1
GGD Groningen0
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden0
GGD Gooi en Vechtstreek0
GGD West-Brabant0
GGD Drenthe0
GGD Amsterdam0
GGD Rotterdam-Rijnmond0
GGD Limburg-Noord0
GGD Noord- en Oost-Gelderland0
GGD Kennemerland0
GGD Brabant-Zuidoost0
GGD Fryslân0
GGD Hollands-Midden0
GGD Zuid-Limburg0
GGD IJsselland0
GGD Zaanstreek/Waterland0
GGD Zeeland0
GGD Flevoland0
GGD Gelderland-Zuid0
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 0
GGD Hart voor Brabant0
GGD Twente0
GGD Hollands-Noorden0
GGD Haaglanden0