59.973 (+779) Corona meldingen
11.994 (+10) Ziekenhuis opnames
6.159 (+2) Overleden personen
11-08-2020 Bron: RIVM
Testversie
Corona kaarten van Nederland
Corona grafieken
Corona Dashboard
Geen cookies, geen reclame

locatieniveau:ggd

variabele:opnamenper100k

periode:afgelopenweek

GGD Amsterdam0,9
GGD Flevoland0,5
GGD Rotterdam-Rijnmond0,5
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 0,4
GGD Haaglanden0,4
GGD Zaanstreek/Waterland0,3
GGD West-Brabant0,3
GGD Hart voor Brabant0,3
GGD Kennemerland0,2
GGD Gelderland-Zuid0,2
GGD Hollands-Midden0,1
GGD regio Utrecht0,1
GGD Groningen0,0
GGD Twente0,0
GGD Drenthe0,0
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden0,0
GGD Fryslân0,0
GGD Hollands-Noorden0,0
GGD Noord- en Oost-Gelderland0,0
GGD Limburg-Noord0,0
GGD Zeeland0,0
GGD IJsselland0,0
GGD Gooi en Vechtstreek0,0
GGD Zuid-Limburg0,0
GGD Brabant-Zuidoost-0,1