55.955 (+485) Corona meldingen
11.959 (+10) Ziekenhuis opnames
6.150 (+1) Overleden personen
04-08-2020 Bron: RIVM
Testversie
Corona kaarten van Nederland
Corona grafieken
Corona Dashboard
Geen cookies, geen reclame

locatieniveau:ggd

variabele:opnamen

periode:afgelopenweek

GGD Amsterdam7
GGD Rotterdam-Rijnmond5
GGD regio Utrecht5
GGD Flevoland4
GGD Haaglanden4
GGD West-Brabant3
GGD Zaanstreek/Waterland3
GGD Hollands-Midden2
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden1
GGD Brabant-Zuidoost1
GGD Zuid-Limburg1
GGD Zeeland1
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 1
GGD Hart voor Brabant1
GGD Groningen0
GGD Gooi en Vechtstreek0
GGD Drenthe0
GGD Limburg-Noord0
GGD Noord- en Oost-Gelderland0
GGD Kennemerland0
GGD Fryslân0
GGD IJsselland0
GGD Gelderland-Zuid0
GGD Twente0
GGD Hollands-Noorden0