55.955 (+485) Corona meldingen
11.959 (+10) Ziekenhuis opnames
6.150 (+1) Overleden personen
04-08-2020 Bron: RIVM
Testversie
Corona kaarten van Nederland
Corona grafieken
Corona Dashboard
Geen cookies, geen reclame

locatieniveau:ggd

variabele:besmettingenper100k

periode:afgelopenweek

GGD Rotterdam-Rijnmond53,9
GGD Amsterdam42,2
GGD Haaglanden26,2
GGD West-Brabant25,4
GGD Hollands-Midden14,8
GGD Gooi en Vechtstreek13,6
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 13,3
GGD regio Utrecht12,7
GGD Zeeland12,3
GGD Kennemerland10,9
GGD Zaanstreek/Waterland10,0
GGD Brabant-Zuidoost9,7
GGD Flevoland9,5
GGD Hart voor Brabant7,2
GGD Hollands-Noorden5,0
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden4,7
GGD Gelderland-Zuid3,7
GGD Groningen3,6
GGD Noord- en Oost-Gelderland2,8
GGD Limburg-Noord2,7
GGD Twente2,5
GGD IJsselland2,4
GGD Zuid-Limburg2,3
GGD Fryslân1,4
GGD Drenthe1,0