59.973 (+779) Corona meldingen
11.994 (+10) Ziekenhuis opnames
6.159 (+2) Overleden personen
11-08-2020 Bron: RIVM
Testversie
Corona kaarten van Nederland
Corona grafieken
Corona Dashboard
Geen cookies, geen reclame

locatieniveau:ggd

variabele:besmettingenper100k

periode:afgelopendag

GGD Rotterdam-Rijnmond12,2
GGD Amsterdam11,2
GGD Flevoland10,6
GGD West-Brabant9,7
GGD Zaanstreek/Waterland8,8
GGD Zeeland6,8
GGD Haaglanden5,6
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 5,0
GGD Hollands-Midden4,9
GGD Kennemerland4,0
GGD regio Utrecht3,2
GGD Zuid-Limburg3,0
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden2,7
GGD Hart voor Brabant2,7
GGD Fryslân2,0
GGD Gelderland-Zuid1,6
GGD Gooi en Vechtstreek1,6
GGD Hollands-Noorden1,4
GGD Brabant-Zuidoost1,2
GGD Twente1,1
GGD Groningen0,9
GGD Noord- en Oost-Gelderland0,8
GGD Limburg-Noord0,6
GGD Drenthe0,4
GGD IJsselland0,0