55.955 (+485) Corona meldingen
11.959 (+10) Ziekenhuis opnames
6.150 (+1) Overleden personen
04-08-2020 Bron: RIVM
Testversie
Corona kaarten van Nederland
Corona grafieken
Corona Dashboard
Geen cookies, geen reclame

locatieniveau:ggd

variabele:besmettingen

periode:afgelopenweek

GGD Rotterdam-Rijnmond713
GGD Amsterdam452
GGD Haaglanden293
GGD West-Brabant180
GGD regio Utrecht172
GGD Hollands-Midden120
GGD Hart voor Brabant77
GGD Brabant-Zuidoost76
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 61
GGD Kennemerland60
GGD Zeeland47
GGD Flevoland40
GGD Gooi en Vechtstreek35
GGD Zaanstreek/Waterland34
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden33
GGD Hollands-Noorden33
GGD Noord- en Oost-Gelderland23
GGD Groningen21
GGD Gelderland-Zuid21
GGD Twente16
GGD Limburg-Noord14
GGD Zuid-Limburg14
GGD IJsselland13
GGD Fryslân9
GGD Drenthe5